Back

ⓘ Khuzi Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Fars Séng Mohr Kūn Varavi Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 859 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ..
                                     

ⓘ Khuzi Hiong

Khuzi Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Fars Séng Mohr Kūn Varavi Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 859 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 4.092 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 9 ê chng-thâu.

                                     
  • Khuzi Pho - su - gí: خوزي sī chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Fars Séng Mohr Kūn Varavi Koān Khuzi Hiong ê siâⁿ - chhī. Tī 2016 nî phó - cha ê sî - chūn, chit - ê
  • Gari - ye Khuzi Pho - su - gí: گري خوزي sī chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Fars Séng Mohr Kūn Varavi Koān Khuzi Hiong ê chng - thâu. Iran ê chng - thâu Chit - ê
  • sī chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Fars Séng Mohr Kūn Varavi Koān Khuzi Hiong ê chng - thâu. Tī 2006 nî phó - cha ê sî - chūn, chit - ê chng - thâu ū 22 ê lâng
  • sī chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Fars Séng Mohr Kūn Varavi Koān Khuzi Hiong ê chng - thâu. Tī 2006 nî phó - cha ê sî - chūn, chit - ê chng - thâu ū 1, 064
  • sī chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Fars Séng Mohr Kūn Varavi Koān Khuzi Hiong ê chng - thâu. Tī 2006 nî phó - cha ê sî - chūn, chit - ê chng - thâu ū 81 ê lâng
  • sī chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Fars Séng Mohr Kūn Varavi Koān Khuzi Hiong ê chng - thâu. Tī 2006 nî phó - cha ê sî - chūn, chit - ê chng - thâu ū 36 ê lâng

Users also searched:

...