Back

ⓘ Anzan-e Gharbi Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Golestan Séng Bandar-e Gaz Kūn Tiong-iong Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 1. ..
                                     

ⓘ Anzan-e Gharbi Hiong

Anzan-e Gharbi Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Golestan Séng Bandar-e Gaz Kūn Tiong-iong Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 1.542 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 6.022 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 8 ê chng-thâu.

                                     
  • Gaz - e Gharbi Pho - su - gí: گزغربي sī chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Golestan Séng Bandar - e Gaz Kūn Tiong - iong Koān Anzan - e Gharbi Hiong ê chng - thâu
  • Kalateh - ye Gharbi Pho - su - gí: دشتي كلاته غربي sī chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Golestan Séng Bandar - e Gaz Kūn Tiong - iong Koān Anzan - e Gharbi Hiong ê chng - thâu
  • chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Golestan Séng Bandar - e Gaz Kūn Tiong - iong Koān Anzan - e Gharbi Hiong ê chng - thâu. Iran ê chng - thâu Census of the Islamic
  • chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Golestan Séng Bandar - e Gaz Kūn Tiong - iong Koān Anzan - e Gharbi Hiong ê chng - thâu. Tī 2006 nî phó - cha ê sî - chūn, chit - ê chng - thâu

Users also searched:

...