Back

ⓘ Asaluyeh Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Bushehr Séng Asaluyeh Kūn Tiong-iong Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 1.763 hō͘ jîn ..
                                     

ⓘ Asaluyeh Hiong

Asaluyeh Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Bushehr Séng Asaluyeh Kūn Tiong-iong Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 1.763 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 27.228 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 4 ê chng-thâu.

                                     
  • chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Bushehr Séng Asaluyeh Kūn Chah - e Mobarak Koān Chah - e Mobarak Hiong ê chng - thâu. Tī 2006 nî phó - cha ê sî - chūn, chit - ê
  • chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Bushehr Séng Asaluyeh Kūn Chah - e Mobarak Koān Chah - e Mobarak Hiong ê chng - thâu. Tī 2006 nî phó - cha ê sî - chūn, chit - ê
  • chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Bushehr Séng Asaluyeh Kūn Chah - e Mobarak Koān Chah - e Mobarak Hiong ê chng - thâu. Tī 2006 nî phó - cha ê sî - chūn, chit - ê
  • chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Bushehr Séng Asaluyeh Kūn Chah - e Mobarak Koān Chah - e Mobarak Hiong ê chng - thâu. Tī 2006 nî phó - cha ê sî - chūn, chit - ê
  • chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Bushehr Séng Asaluyeh Kūn Chah - e Mobarak Koān Chah - e Mobarak Hiong ê chng - thâu. Tī 2006 nî phó - cha ê sî - chūn, chit - ê
  • chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Bushehr Séng Asaluyeh Kūn Chah - e Mobarak Koān Chah - e Mobarak Hiong ê chng - thâu. Tī 2006 nî phó - cha ê sî - chūn, chit - ê
  • chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Bushehr Séng Asaluyeh Kūn Chah - e Mobarak Koān Chah - e Mobarak Hiong ê chng - thâu. Tī 2006 nî phó - cha ê sî - chūn, chit - ê

Users also searched:

...