Back

ⓘ Bidak Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Fars Séng Abadeh Kūn Tiong-iong Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 1.260 hō͘ jîn-ke, chó ..
                                     

ⓘ Bidak Hiong

Bidak Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Fars Séng Abadeh Kūn Tiong-iong Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 1.260 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 4.715 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 10 ê chng-thâu.

                                     
  • Bidak - e Olya Pho - su - gí: بيدك عليا sī chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Kohgiluyeh kap Boyer - Ahmad Séng Basht Kūn Tiong - iong Koān Kuh Mareh Khami Hiong
  • Ab Bidak - e Zilayi Pho - su - gí: اب بيدك زيلائي sī chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Kohgiluyeh kap Boyer - Ahmad Séng Boyer - Ahmad Kūn Margown Koān Zilayi
  • Talkhab - e Sofla Bidak Pho - su - gí: تلخاب سفلي بيدك sī chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Kohgiluyeh kap Boyer - Ahmad Séng Basht Kūn Tiong - iong Koān Kuh
  • Bidak Pho - su - gí: بيدك sī chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Razavi Khorasan Séng Torbat - e Jam Kūn Tiong - iong Koān Jolgeh - ye Musaabad Hiong ê chng - thâu
  • Ab Bidak Pho - su - gí: اب بيدك sī chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Chaharmahal kap Bakhtiari Séng Lordegan Kūn Manj Koān Manj Hiong ê chng - thâu. Tī 2006
  • chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Fars Séng Abadeh Kūn Tiong - iong Koān Bidak Hiong ê chng - thâu. Tī 2006 nî phó - cha ê sî - chūn, chit - ê chng - thâu ū 225 ê
  • chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Fars Séng Abadeh Kūn Tiong - iong Koān Bidak Hiong ê chng - thâu. Tī 2006 nî phó - cha ê sî - chūn, chit - ê chng - thâu ū 205 ê

Users also searched:

...