Back

ⓘ Chahardeh Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Gilan Séng Astaneh-ye Ashrafiyeh Kūn Tiong-iong Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 1 ..
                                     

ⓘ Chahardeh Hiong

Chahardeh Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Gilan Séng Astaneh-ye Ashrafiyeh Kūn Tiong-iong Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 1.392 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 4.214 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 8 ê chng-thâu.

                                     
  • Chahardeh Sankhvast Hiong Pho - su - gí: دهستان چهارده سنخواست sī Iran Islam Kiōng - hô - kok Pak Khorasan Séng Jajrom Kūn Jolgeh Sankhvast Koān ê chi t
  • Gachara - ye Chahardeh Pho - su - gí: گاچراچهارده sī chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Gilan Séng Astaneh - ye Ashrafiyeh Kūn Tiong - iong Koān Chahardeh Hiong ê chng - thâu
  • Kacha - ye Chahardeh Pho - su - gí: كاچاچهارده sī chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Gilan Séng Astaneh - ye Ashrafiyeh Kūn Tiong - iong Koān Chahardeh Hiong ê chng - thâu
  • Shirkuh - e Chahardeh Pho - su - gí: شيركوه چهارده sī chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Gilan Séng Astaneh - ye Ashrafiyeh Kūn Tiong - iong Koān Chahardeh Hiong ê chng - thâu
  • Kholsha - e Chahardeh Pho - su - gí: خلشاچهارده sī chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Gilan Séng Astaneh - ye Ashrafiyeh Kūn Tiong - iong Koān Chahardeh Hiong ê chng - thâu
  • Abadan - e Chahardeh Pho - su - gí: كته شصت ابادان چهارده sī chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Gilan Séng Astaneh - ye Ashrafiyeh Kūn Tiong - iong Koān Chahardeh Hiong
  • Rustayi - ye Chahardeh Masum Pho - su - gí: روستاي چهارده معصوم sī chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Kerman Séng Kerman Kūn Tiong - iong Koān Ekhtiarabad Hiong ê chng - thâu
  • Chahardeh - ye Bala Pho - su - gí: چهارده بالا sī chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Lâm Khorasan Séng Birjand Kūn Tiong - iong Koān Baqeran Hiong ê chng - thâu
  • Chahardeh - ye Pain Pho - su - gí: چهارده پائين sī chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Lâm Khorasan Séng Birjand Kūn Tiong - iong Koān Baqeran Hiong ê chng - thâu

Users also searched:

...