Back

ⓘ Dalaki Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Bushehr Séng Dashtestan Kūn Tiong-iong Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 2.237 hō͘ jîn ..
                                     

ⓘ Dalaki Hiong

Dalaki Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Bushehr Séng Dashtestan Kūn Tiong-iong Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 2.237 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 10.490 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 7 ê chng-thâu.

                                     
  • Iran Islam Kiōng - hô - kok Bushehr Séng Dashtestan Kūn Tiong - iong Koān Dalaki Hiong ê chng - thâu. Tī 2006 nî phó - cha ê sî - chūn, chit - ê chng - thâu ū 267 ê
  • Iran Islam Kiōng - hô - kok Bushehr Séng Dashtestan Kūn Tiong - iong Koān Dalaki Hiong ê chng - thâu. Tī 2006 nî phó - cha ê sî - chūn, chit - ê chng - thâu ū 1, 454
  • Iran Islam Kiōng - hô - kok Bushehr Séng Dashtestan Kūn Tiong - iong Koān Dalaki Hiong ê chng - thâu. Tī 2006 nî phó - cha ê sî - chūn, chit - ê chng - thâu ū 441 ê
  • Iran Islam Kiōng - hô - kok Bushehr Séng Dashtestan Kūn Tiong - iong Koān Dalaki Hiong ê chng - thâu. Tī 2006 nî phó - cha ê sî - chūn, chit - ê chng - thâu ū 178 ê
  • Iran Islam Kiōng - hô - kok Bushehr Séng Dashtestan Kūn Tiong - iong Koān Dalaki Hiong ê chng - thâu. Tī 2006 nî phó - cha ê sî - chūn, chit - ê chng - thâu ū 6, 271
  • Iran Islam Kiōng - hô - kok Bushehr Séng Dashtestan Kūn Tiong - iong Koān Dalaki Hiong ê chng - thâu. Tī 2006 nî phó - cha ê sî - chūn, chit - ê chng - thâu ū 1, 751
  • Iran Islam Kiōng - hô - kok Bushehr Séng Dashtestan Kūn Tiong - iong Koān Dalaki Hiong ê chng - thâu. Tī 2006 nî phó - cha ê sî - chūn, chit - ê chng - thâu ū 113 ê

Users also searched:

...