Back

ⓘ Gel-e Sefid Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Gilan Séng Langarud Kūn Tiong-iong Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 1.753 hō͘ jî ..
                                     

ⓘ Gel-e Sefid Hiong

Gel-e Sefid Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Gilan Séng Langarud Kūn Tiong-iong Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 1.753 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 5.347 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 10 ê chng-thâu.

                                     
  • Gel - e Sefid Pho - su - gí: گ ل سفيد sī chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Gilan Séng Langarud Kūn Tiong - iong Koān Gel - e Sefid Hiong ê chng - thâu. Tī 2006
  • tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Gilan Séng Langarud Kūn Tiong - iong Koān Gel - e Sefid Hiong ê chng - thâu. Tī 2006 nî phó - cha ê sî - chūn, chit - ê chng - thâu ū 1, 006
  • tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Gilan Séng Langarud Kūn Tiong - iong Koān Gel - e Sefid Hiong ê chng - thâu. Tī 2006 nî phó - cha ê sî - chūn, chit - ê chng - thâu ū 392
  • Madan - e Gel Sefid Pho - su - gí: معدن گل سفيد sī chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Chaharmahal kap Bakhtiari Séng Kiar Kūn Naghan Koān Naghan Hiong ê chng - thâu
  • tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Gilan Séng Langarud Kūn Tiong - iong Koān Gel - e Sefid Hiong ê chng - thâu. Tī 2006 nî phó - cha ê sî - chūn, chit - ê chng - thâu ū 441
  • tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Gilan Séng Langarud Kūn Tiong - iong Koān Gel - e Sefid Hiong ê chng - thâu. Tī 2006 nî phó - cha ê sî - chūn, chit - ê chng - thâu ū 343
  • tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Gilan Séng Langarud Kūn Tiong - iong Koān Gel - e Sefid Hiong ê chng - thâu. Tī 2006 nî phó - cha ê sî - chūn, chit - ê chng - thâu ū 1, 021
  • Shahrak - e Gel Sefid Pho - su - gí: شهرك گل سفيد sī chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Chaharmahal kap Bakhtiari Séng Kiar Kūn Naghan Koān Mashayekh Hiong ê chng - thâu

Users also searched:

...