Back

ⓘ Gug Tappeh Hiong. Göktepe Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Ardabil Séng Bileh Savar Kūn Tiong-iong Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê h ..
                                     

ⓘ Gug Tappeh Hiong

Göktepe Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Ardabil Séng Bileh Savar Kūn Tiong-iong Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 2.335 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 11.391 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 13 ê chng-thâu.

                                     
  • Gug Tappeh Pho - su - gí: گوگ تپه sī chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Ardabil Séng Bileh Savar Kūn Tiong - iong Koān Gowg Tappeh Hiong ê chng - thâu. Tī 2006
  • Gug Tappeh Pho - su - gí: گوگ تپه sī chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Kurdistan Séng Bijar Kūn Korani Koān Gorgin Hiong ê chng - thâu. Tī 2006 nî phó - cha
  • Gug Tappeh Pho - su - gí: گوگ تپه sī chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Zanjan Séng Zanjan Kūn Zanjanrud Koān Shivanat Hiong ê chng - thâu. Tī 2006 nî phó - cha
  • Gug Tappeh Pho - su - gí: گوگ تپه sī chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Hamadan Séng Bahar Kūn Salehabad Koān Deymkaran Hiong ê chng - thâu. Tī 2006 nî phó - cha

Users also searched:

...