Back

ⓘ Kamalabad Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Alborz Séng Karaj Kūn Tiong-iong Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 1.090 hō͘ jîn-ke ..
                                     

ⓘ Kamalabad Hiong

Kamalabad Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Alborz Séng Karaj Kūn Tiong-iong Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 1.090 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 3.836 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 6 ê chng-thâu.

                                     
  • Kamalabad Pho - su - gí: كمال اباد sī chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Qazvin Séng Qazvin Kūn Alamut - e Gharbi Koān Rudbar - e Mohammad - e Zamani Hiong ê
  • Kamalabad Pho - su - gí: كمال اباد sī chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Razavi Khorasan Séng Chenaran Kūn Golbajar Koān Bizaki Hiong ê chng - thâu. Tī 2006
  • Kamalabad Pho - su - gí: كامل اباد sī chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Sai Azerbaijan Séng Chaypareh Kūn Hajjilar Koān Hajjilar - e Shomali Hiong ê chng - thâu
  • Kamalabad - e Shahabiyeh Pho - su - gí: كمال آباد شهابيه sī chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Kurdistan Séng Qorveh Kūn Serishabad Koān Yalghuz Aghaj Hiong
  • Kamalabad - e Bala Pho - su - gí: كمال ابادبالا sī chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Markazi Séng Arak Kūn Tiong - iong Koān Mashhad - e Miqan Hiong ê chng - thâu
  • Kamalabad - e Pain Pho - su - gí: كمال ابادپائين sī chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Markazi Séng Arak Kūn Tiong - iong Koān Mashhad - e Miqan Hiong ê chng - thâu
  • Sim - e Kamalabad Pho - su - gí: بيسيمكمال اباد sī chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Alborz Séng Savojbolagh Kūn Chaharbagh Koān Chahardangeh Hiong ê chng - thâu
  • Kamalabad Pho - su - gí: كمال آباد sī chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Kohgiluyeh kap Boyer - Ahmad Séng Landeh Kūn Tiong - iong Koān Olya Tayeb Hiong ê chng - thâu
  • ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Alborz Séng Karaj Kūn Tiong - iong Koān Kamalabad Hiong ê chng - thâu. Tī 2006 nî phó - cha ê sî - chūn, chit - ê chng - thâu ū 99 ê

Users also searched:

...