Back

ⓘ Khalili Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Fars Séng Gerash Kūn Tiong-iong Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 937 hō͘ jîn-ke, chó ..
                                     

ⓘ Khalili Hiong

Khalili Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Fars Séng Gerash Kūn Tiong-iong Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 937 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 3.720 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 9 ê chng-thâu.

                                     
  • Khalili Pho - su - gí: خلیلی sī chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Fars Séng Gerash Kūn Tiong - iong Koān Khalili Hiong ê chng - thâu. Tī 2016 nî phó - cha ê
  • chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Fars Séng Gerash Kūn Tiong - iong Koān Khalili Hiong ê chng - thâu. Tī 2016 nî phó - cha ê sî - chūn, chit - ê chng - thâu ū 19 ê
  • chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Fars Séng Gerash Kūn Tiong - iong Koān Khalili Hiong ê chng - thâu. Tī 2016 nî phó - cha ê sî - chūn, chit - ê chng - thâu ū 501 ê
  • chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Fars Séng Gerash Kūn Tiong - iong Koān Khalili Hiong ê chng - thâu. Tī 2016 nî phó - cha ê sî - chūn, chit - ê chng - thâu ū 1, 208
  • Bonkuy - e Khalili Pho - su - gí: بنكوي خليلي sī chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Fars Séng Farashband Kūn Tiong - iong Koān Aviz Hiong ê chng - thâu. Tī 2006
  • Khalili Pho - su - gí: خليلی sī chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Isfahan Séng Buin va Miandasht Kūn Tiong - iong Koān Sardshir Hiong ê chng - thâu. Tī 2006

Users also searched:

...