Back

ⓘ Kheyrabad Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Fars Séng Kharameh Kūn Tiong-iong Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 1.475 hō͘ jîn-k ..
                                     

ⓘ Kheyrabad Hiong

Kheyrabad Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Fars Séng Kharameh Kūn Tiong-iong Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 1.475 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 5.841 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 8 ê chng-thâu.

                                     
  • Kheyrabad - e Tulalli Pho - su - gí: خيرابادتوللي sī chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Fars Séng Kharameh Kūn Tiong - iong Koān Kheyrabad Hiong ê chng - thâu
  • Bast - e Kheyrabad Pho - su - gí: بست خيراباد sī chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Fars Séng Kharameh Kūn Tiong - iong Koān Kheyrabad Hiong ê chng - thâu. Tī
  • Gari - ye Kheyrabad Pho - su - gí: كوه گري خيراباد sī chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Fars Séng Kharameh Kūn Tiong - iong Koān Kheyrabad Hiong ê chng - thâu
  • Kheyrabad Pho - su - gí: خيراباد sī chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Kerman Séng Ravar Kūn Kuhsaran Koān Heruz Hiong ê chng - thâu. Iran ê chng - thâu Census
  • Kheyrabad Pho - su - gí: خيرآباد sī chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Qom Séng Qom Kūn Tiong - iong Koān Dastjerd Hiong ê chng - thâu. Iran ê chng - thâu Census
  • Mazraeh - ye Kheyrabad Pho - su - gí: مزرعه خيراباد sī chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Fars Séng Fasa Kūn Shibkaveh Koān Fedashkuyeh Hiong ê chng - thâu.
  • Kheyrabad Pho - su - gí: خيراباد sī chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Lâm Khorasan Séng Birjand Kūn Tiong - iong Koān Baqeran Hiong ê chng - thâu. Iran ê chng - thâu
  • Kheyrabad Pho - su - gí: خير آباد sī chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Semnan Séng Shahrud Kūn Tiong - iong Koān Howmeh Hiong ê chng - thâu. Iran ê chng - thâu
  • Kheyrabad Pho - su - gí: خيراباد sī chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Lâm Khorasan Séng Tabas Kūn Tiong - iong Koān Montazeriyeh Hiong ê chng - thâu. Iran

Users also searched:

...