Back

ⓘ Khosuyeh Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Fars Séng Zarrin Dasht Kūn Tiong-iong Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 2.367 hō͘ jî ..
                                     

ⓘ Khosuyeh Hiong

Khosuyeh Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Fars Séng Zarrin Dasht Kūn Tiong-iong Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 2.367 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 10.641 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 9 ê chng-thâu.

                                     
  • Khosuyeh Pho - su - gí: خسويه sī chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Fars Séng Zarrin Dasht Kūn Tiong - iong Koān Khosuyeh Hiong ê chng - thâu. Tī 2006 nî phó - cha
  • Iran Islam Kiōng - hô - kok Fars Séng Zarrin Dasht Kūn Tiong - iong Koān Khosuyeh Hiong ê chng - thâu. Tī 2006 nî phó - cha ê sî - chūn, chit - ê chng - thâu ū 1, 160
  • Iran Islam Kiōng - hô - kok Fars Séng Zarrin Dasht Kūn Tiong - iong Koān Khosuyeh Hiong ê chng - thâu. Tī 2006 nî phó - cha ê sî - chūn, chit - ê chng - thâu ū 2, 225
  • Iran Islam Kiōng - hô - kok Fars Séng Zarrin Dasht Kūn Tiong - iong Koān Khosuyeh Hiong ê chng - thâu. Tī 2006 nî phó - cha ê sî - chūn, chit - ê chng - thâu ū 103 ê
  • Iran Islam Kiōng - hô - kok Fars Séng Zarrin Dasht Kūn Tiong - iong Koān Khosuyeh Hiong ê chng - thâu. Tī 2006 nî phó - cha ê sî - chūn, chit - ê chng - thâu ū 1, 385
  • Iran Islam Kiōng - hô - kok Fars Séng Zarrin Dasht Kūn Tiong - iong Koān Khosuyeh Hiong ê chng - thâu. Tī 2006 nî phó - cha ê sî - chūn, chit - ê chng - thâu ū 738 ê
  • Iran Islam Kiōng - hô - kok Fars Séng Zarrin Dasht Kūn Tiong - iong Koān Khosuyeh Hiong ê chng - thâu. Tī 2006 nî phó - cha ê sî - chūn, chit - ê chng - thâu ū 1, 171
  • Iran Islam Kiōng - hô - kok Fars Séng Zarrin Dasht Kūn Tiong - iong Koān Khosuyeh Hiong ê chng - thâu. Tī 2006 nî phó - cha ê sî - chūn, chit - ê chng - thâu ū 179 ê

Users also searched:

...