Back

ⓘ Kiar-e Sharqi Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Chaharmahal kap Bakhtiari Séng Kiar Kūn Tiong-iong Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hi ..
                                     

ⓘ Kiar-e Sharqi Hiong

Kiar-e Sharqi Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Chaharmahal kap Bakhtiari Séng Kiar Kūn Tiong-iong Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 2.041 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 8.540 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 5 ê chng-thâu.

                                     
  • Iran Islam Kiōng - hô - kok Chaharmahal kap Bakhtiari Séng Kiar Kūn Tiong - iong Koān Kiar - e Sharqi Hiong ê chng - thâu. Tī 2006 nî phó - cha ê sî - chūn, chit - ê chng - thâu
  • Iran Islam Kiōng - hô - kok Chaharmahal kap Bakhtiari Séng Kiar Kūn Tiong - iong Koān Kiar - e Sharqi Hiong ê chng - thâu. Tī 2006 nî phó - cha ê sî - chūn, chit - ê chng - thâu
  • Iran Islam Kiōng - hô - kok Chaharmahal kap Bakhtiari Séng Kiar Kūn Tiong - iong Koān Kiar - e Sharqi Hiong ê chng - thâu. Tī 2006 nî phó - cha ê sî - chūn, chit - ê chng - thâu

Users also searched:

...