Back

ⓘ Licharegi-ye Hasan Rud Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Gilan Séng Bandar-e Anzali Kūn Tiong-iong Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hi ..
                                     

ⓘ Licharegi-ye Hasan Rud Hiong

Licharegi-ye Hasan Rud Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Gilan Séng Bandar-e Anzali Kūn Tiong-iong Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 2.149 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 7.335 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 7 ê chng-thâu.

                                     
  • Lijariki - ye Hasan Rud Pho - su - gí: ليجاركي حسن رود sī chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Gilan Séng Bandar - e Anzali Kūn Tiong - iong Koān Licharegi - ye Hasan Rud
  • Hasan Rud Pho - su - gí: حسن رود sī chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Gilan Séng Bandar - e Anzali Kūn Tiong - iong Koān Licharegi - ye Hasan Rud Hiong ê chng - thâu
  • Kiōng - hô - kok Gilan Séng Bandar - e Anzali Kūn Tiong - iong Koān Licharegi - ye Hasan Rud Hiong ê chng - thâu. Tī 2006 nî phó - cha ê sî - chūn, chit - ê chng - thâu
  • Kiōng - hô - kok Gilan Séng Bandar - e Anzali Kūn Tiong - iong Koān Licharegi - ye Hasan Rud Hiong ê chng - thâu. Tī 2006 nî phó - cha ê sî - chūn, chit - ê chng - thâu

Users also searched:

...