Back

ⓘ Majdabad Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Fars Séng Marvdasht Kūn Tiong-iong Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 1.856 hō͘ jîn-k ..
                                     

ⓘ Majdabad Hiong

Majdabad Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Fars Séng Marvdasht Kūn Tiong-iong Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 1.856 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 8.055 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 10 ê chng-thâu.

                                     
  • Majdabad Pho - su - gí: مجداباد sī chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Fars Séng Marvdasht Kūn Tiong - iong Koān Majdabad Hiong ê chng - thâu. Tī 2006 nî phó - cha
  • tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Fars Séng Marvdasht Kūn Tiong - iong Koān Majdabad Hiong ê chng - thâu. Tī 2006 nî phó - cha ê sî - chūn, chit - ê chng - thâu ū 322 ê
  • Majdabad Pho - su - gí: مجداباد sī chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Fars Séng Firuzabad Kūn Meymand Koān Par Zeytun Hiong ê chng - thâu. Iran ê chng - thâu
  • tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Fars Séng Marvdasht Kūn Tiong - iong Koān Majdabad Hiong ê chng - thâu. Tī 2006 nî phó - cha ê sî - chūn, chit - ê chng - thâu ū 1, 582
  • tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Fars Séng Marvdasht Kūn Tiong - iong Koān Majdabad Hiong ê chng - thâu. Tī 2006 nî phó - cha ê sî - chūn, chit - ê chng - thâu ū 127 ê
  • Majdabad Pho - su - gí: مجداباد sī chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Isfahan Séng Aran va Bidgol Kūn Tiong - iong Koān Sefiddasht Hiong ê chng - thâu. Tī 2006
  • Majdabad Pho - su - gí: مجداباد sī chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Razavi Khorasan Séng Nishapur Kūn Zeberkhan Koān Zeberkhan Hiong ê chng - thâu. Tī 2006
  • Majdabad - e Now Pho - su - gí: مجدابادنو sī chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Markazi Séng Farahan Kūn Tiong - iong Koān Farmahin Hiong ê chng - thâu. Tī 2006

Users also searched:

...