Back

ⓘ Mazayjan Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Fars Séng Bavanat Kūn Tiong-iong Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 1.460 hō͘ jîn-ke, ..
                                     

ⓘ Mazayjan Hiong

Mazayjan Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Fars Séng Bavanat Kūn Tiong-iong Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 1.460 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 5.440 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 8 ê chng-thâu.

                                     
  • Mazayjan Pho - su - gí: مزايجان sī chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Fars Séng Bavanat Kūn Mazayjan Hiong ê siâⁿ - chhī. Tī 2016 nî phó - cha ê sî - chūn, chit - ê
  • ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Fars Séng Bavanat Kūn Tiong - iong Koān Mazayjan Hiong ê chng - thâu. Tī 2006 nî phó - cha ê sî - chūn, chit - ê chng - thâu ū 636 ê
  • ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Fars Séng Bavanat Kūn Tiong - iong Koān Mazayjan Hiong ê chng - thâu. Tī 2006 nî phó - cha ê sî - chūn, chit - ê chng - thâu ū 114 ê
  • ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Fars Séng Bavanat Kūn Tiong - iong Koān Mazayjan Hiong ê chng - thâu. Tī 2006 nî phó - cha ê sî - chūn, chit - ê chng - thâu ū 570 ê
  • ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Fars Séng Bavanat Kūn Tiong - iong Koān Mazayjan Hiong ê chng - thâu. Tī 2006 nî phó - cha ê sî - chūn, chit - ê chng - thâu ū 86 ê
  • ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Fars Séng Bavanat Kūn Tiong - iong Koān Mazayjan Hiong ê chng - thâu. Tī 2006 nî phó - cha ê sî - chūn, chit - ê chng - thâu ū 142 ê

Users also searched:

...