Back

ⓘ Mizdej-e Sofla Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Chaharmahal kap Bakhtiari Séng Farsan Kūn Tiong-iong Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê ..
                                     

ⓘ Mizdej-e Sofla Hiong

Mizdej-e Sofla Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Chaharmahal kap Bakhtiari Séng Farsan Kūn Tiong-iong Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 5.358 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 23.944 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 7 ê chng-thâu.

                                     
  • Kiōng - hô - kok Chaharmahal kap Bakhtiari Séng Farsan Kūn Tiong - iong Koān Mizdej - e Sofla Hiong ê siâⁿ - chhī. Tī 2016 nî phó - cha ê sî - chūn, chit - ê siâⁿ - chhī ū 8
  • Kiōng - hô - kok Chaharmahal kap Bakhtiari Séng Farsan Kūn Tiong - iong Koān Mizdej - e Sofla Hiong ê chng - thâu. Tī 2006 nî phó - cha ê sî - chūn, chit - ê chng - thâu ū 1
  • Kiōng - hô - kok Chaharmahal kap Bakhtiari Séng Farsan Kūn Tiong - iong Koān Mizdej - e Sofla Hiong ê siâⁿ - chhī. Tī 2016 nî phó - cha ê sî - chūn, chit - ê siâⁿ - chhī ū 4
  • Kiōng - hô - kok Chaharmahal kap Bakhtiari Séng Farsan Kūn Tiong - iong Koān Mizdej - e Sofla Hiong ê chng - thâu. Tī 2006 nî phó - cha ê sî - chūn, chit - ê chng - thâu ū 952
  • Kiōng - hô - kok Chaharmahal kap Bakhtiari Séng Farsan Kūn Tiong - iong Koān Mizdej - e Sofla Hiong ê chng - thâu. Tī 2006 nî phó - cha ê sî - chūn, chit - ê chng - thâu ū 4
  • Kiōng - hô - kok Chaharmahal kap Bakhtiari Séng Farsan Kūn Tiong - iong Koān Mizdej - e Sofla Hiong ê chng - thâu. Tī 2006 nî phó - cha ê sî - chūn, chit - ê chng - thâu ū 352

Users also searched:

...