Back

ⓘ Surmaq Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Fars Séng Abadeh Kūn Tiong-iong Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 1.018 hō͘ jîn-ke, ch ..
                                     

ⓘ Surmaq Hiong

Surmaq Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Fars Séng Abadeh Kūn Tiong-iong Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 1.018 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 3.050 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 10 ê chng-thâu.

                                     
  • chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Fars Séng Abadeh Kūn Tiong - iong Koān Surmaq Hiong ê chng - thâu. Tī 2006 nî phó - cha ê sî - chūn, chit - ê chng - thâu ū 29 ê lâng
  • chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Fars Séng Abadeh Kūn Tiong - iong Koān Surmaq Hiong ê chng - thâu. Iran ê chng - thâu Census of the Islamic Republic of Iran
  • chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Fars Séng Abadeh Kūn Tiong - iong Koān Surmaq Hiong ê chng - thâu. Iran ê chng - thâu Census of the Islamic Republic of Iran
  • chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Fars Séng Abadeh Kūn Tiong - iong Koān Surmaq Hiong ê chng - thâu. Iran ê chng - thâu Chit - ê chū - lo h tī GEOnet Names Server
  • chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Fars Séng Abadeh Kūn Tiong - iong Koān Surmaq Hiong ê chng - thâu. Iran ê chng - thâu Chit - ê chū - lo h tī GEOnet Names Server
  • chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Fars Séng Abadeh Kūn Tiong - iong Koān Surmaq Hiong ê chng - thâu. Iran ê chng - thâu Census of the Islamic Republic of Iran
  • chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Fars Séng Abadeh Kūn Tiong - iong Koān Surmaq Hiong ê chng - thâu. Tī 2006 nî phó - cha ê sî - chūn, chit - ê chng - thâu ū 20 ê lâng

Users also searched:

...