Back

ⓘ Taheri Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Bushehr Séng Kangan Kūn Tiong-iong Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 810 hō͘ jîn-ke, c ..
                                     

ⓘ Taheri Hiong

Taheri Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Bushehr Séng Kangan Kūn Tiong-iong Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 810 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 3.886 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 7 ê chng-thâu.

                                     
  • ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Bushehr Séng Kangan Kūn Tiong - iong Koān Taheri Hiong ê chng - thâu. Tī 2006 nî phó - cha ê sî - chūn, chit - ê chng - thâu ū 2, 088
  • Taheri Pho - su - gí: طاهري sī chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Hormozgan Séng Bandar Abbas Kūn Qaleh Qazi Koān Kohurestan Hiong ê chng - thâu. Tī 2006 nî
  • Mohammad Taheri Pho - su - gí: محمدطاهري sī chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Bushehr Séng Tangestan Kūn Tiong - iong Koān Baghak Hiong ê chng - thâu. Tī 2006
  • Bu Taheri Pho - su - gí: بوطاهري sī chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Khuzestan Séng Hendijan Kūn Tiong - iong Koān Hendijan - e Sharqi Hiong ê chng - thâu.
  • Khong - e Taheri Pho - su - gí: خنگ طاهري sī chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Fars Séng Rostam Kūn Tiong - iong Koān Rostam - e Do Hiong ê chng - thâu. Tī 2006
  • Tolombeh - ye Nezam Taheri Pho - su - gí: تلمبه نظام طاهري sī chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Fars Séng Larestan Kūn Banaruiyeh Koān Banaruiyeh Hiong ê chng - thâu
  • Rezaabad - e Taheri Pho - su - gí: رضاابادطاهري sī chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Razavi Khorasan Séng Chenaran Kūn Tiong - iong Koān Chenaran Hiong ê chng - thâu

Users also searched:

...