Back

ⓘ Taqanak Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Chaharmahal kap Bakhtiari Séng Shahrekord Kūn Tiong-iong Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hi ..
                                     

ⓘ Taqanak Hiong

Taqanak Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Chaharmahal kap Bakhtiari Séng Shahrekord Kūn Tiong-iong Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 1.283 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 5.035 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 6 ê chng-thâu.

                                     
  • Kiōng - hô - kok Chaharmahal kap Bakhtiari Séng Shahrekord Kūn Tiong - iong Koān Taqanak Hiong ê chng - thâu. Iran ê chng - thâu Census of the Islamic Republic of Iran
  • Kiōng - hô - kok Chaharmahal kap Bakhtiari Séng Shahrekord Kūn Tiong - iong Koān Taqanak Hiong ê chng - thâu. Tī 2006 nî phó - cha ê sî - chūn, chit - ê chng - thâu ū 390 ê
  • Kiōng - hô - kok Chaharmahal kap Bakhtiari Séng Shahrekord Kūn Tiong - iong Koān Taqanak Hiong ê chng - thâu. Tī 2006 nî phó - cha ê sî - chūn, chit - ê chng - thâu ū 1, 178
  • Kiōng - hô - kok Chaharmahal kap Bakhtiari Séng Shahrekord Kūn Tiong - iong Koān Taqanak Hiong ê chng - thâu. Tī 2006 nî phó - cha ê sî - chūn, chit - ê chng - thâu ū 310 ê

Users also searched:

...