Back

ⓘ Rostam-e Seh Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Fars Séng Rostam Kūn Sorna Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 1.777 hō͘ jîn-ke, c ..
                                     

ⓘ Rostam-e Seh Hiong

Rostam-e Seh Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Fars Séng Rostam Kūn Sorna Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 1.777 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 9.525 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 17 ê chng-thâu.

                                     
 • Hoseynabad - e Rostam Pho - su - gí: حسين ابادرستم sī chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Fars Séng Rostam Kūn Sorna Koān Rostam - e Seh Hiong ê chng - thâu. Tī
 • Mazraeh - ye Ab Bid - e Pir Shams Pho - su - gí: مزرعه اب بيدپيرشمس sī chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Fars Séng Rostam Kūn Sorna Koān Rostam - e Seh Hiong ê chng - thâu
 • Chahar Qash - e Talkhab Pho - su - gí: چهارقاش تلخ اب sī chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Fars Séng Rostam Kūn Sorna Koān Rostam - e Seh Hiong ê chng - thâu
 • Moraskhun - e Olya Pho - su - gí: مراسخون عليا sī chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Fars Séng Rostam Kūn Sorna Koān Rostam - e Seh Hiong ê chng - thâu. Tī 2006
 • Moraskhun - e Sofla Pho - su - gí: مراسخون سفلي sī chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Fars Séng Rostam Kūn Sorna Koān Rostam - e Seh Hiong ê chng - thâu. Tī 2016
 • Kupon - e Sofla Pho - su - gí: كوپن سفلي sī chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Fars Séng Rostam Kūn Sorna Koān Rostam - e Seh Hiong ê chng - thâu. Tī 2006 nî
 • Kupon - e Vosta Pho - su - gí: كوپن وسطي sī chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Fars Séng Rostam Kūn Sorna Koān Rostam - e Seh Hiong ê chng - thâu. Tī 2006 nî
 • Kupon - e Olya Pho - su - gí: كوپن عليا sī chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Fars Séng Rostam Kūn Sorna Koān Rostam - e Seh Hiong ê chng - thâu. Tī 2006 nî phó - cha
 • Seh Talan Pho - su - gí: سه تلان sī chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Fars Séng Rostam Kūn Tiong - iong Koān Rostam - e Yek Hiong ê chng - thâu. Tī 2006 nî phó - cha
 • پيرشمس sī chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Fars Séng Rostam Kūn Sorna Koān Rostam - e Seh Hiong ê chng - thâu. Iran ê chng - thâu Chit - ê chū - lo h tī GEOnet
 • فخرمكان sī chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Fars Séng Rostam Kūn Sorna Koān Rostam - e Seh Hiong ê chng - thâu. Tī 2006 nî phó - cha ê sî - chūn, chit - ê chng - thâu

Users also searched:

...