Back

ⓘ Pol Beh Bala Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Fars Séng Jahrom Kūn Simakan Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 1.459 hō͘ jîn-ke, ..
                                     

ⓘ Pol Beh Bala Hiong

Pol Beh Bala Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Fars Séng Jahrom Kūn Simakan Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 1.459 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 6.718 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 9 ê chng-thâu.

                                     
  • chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Fars Séng Jahrom Kūn Simakan Koān Pol Beh Bala Hiong ê chng - thâu. Iran ê chng - thâu Census of the Islamic Republic of Iran
  • chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Fars Séng Jahrom Kūn Simakan Koān Pol Beh Bala Hiong ê chng - thâu. Tī 2006 nî phó - cha ê sî - chūn, chit - ê chng - thâu ū 423
  • chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Fars Séng Jahrom Kūn Simakan Koān Pol Beh Bala Hiong ê chng - thâu. Tī 2006 nî phó - cha ê sî - chūn, chit - ê chng - thâu ū 934
  • chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Fars Séng Jahrom Kūn Simakan Koān Pol Beh Bala Hiong ê chng - thâu. Tī 2006 nî phó - cha ê sî - chūn, chit - ê chng - thâu ū 529
  • chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Fars Séng Jahrom Kūn Simakan Koān Pol Beh Bala Hiong ê chng - thâu. Tī 2006 nî phó - cha ê sî - chūn, chit - ê chng - thâu ū 526
  • chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Fars Séng Jahrom Kūn Simakan Koān Pol Beh Bala Hiong ê chng - thâu. Tī 2006 nî phó - cha ê sî - chūn, chit - ê chng - thâu ū 1, 585
  • chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Fars Séng Jahrom Kūn Simakan Koān Pol Beh Bala Hiong ê chng - thâu. Tī 2006 nî phó - cha ê sî - chūn, chit - ê chng - thâu ū 355

Users also searched:

...