Back

ⓘ Palanga Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Ardabil Séng Khalkhal Kūn Shahrud Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 1.202 hō͘ jîn-ke, ..
                                     

ⓘ Palanga Hiong

Palanga Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Ardabil Séng Khalkhal Kūn Shahrud Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 1.202 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 5.067 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 6 ê chng-thâu.

                                     
  • ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Ardabil Séng Khalkhal Kūn Shahrud Koān Palanga Hiong ê chng - thâu. Tī 2006 nî phó - cha ê sî - chūn, chit - ê chng - thâu ū 928 ê
  • ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Ardabil Séng Khalkhal Kūn Shahrud Koān Palanga Hiong ê chng - thâu. Tī 2006 nî phó - cha ê sî - chūn, chit - ê chng - thâu ū 76 ê
  • ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Ardabil Séng Khalkhal Kūn Shahrud Koān Palanga Hiong ê chng - thâu. Tī 2006 nî phó - cha ê sî - chūn, chit - ê chng - thâu ū 50 ê
  • ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Ardabil Séng Khalkhal Kūn Shahrud Koān Palanga Hiong ê chng - thâu. Tī 2006 nî phó - cha ê sî - chūn, chit - ê chng - thâu ū 539 ê
  • ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Ardabil Séng Khalkhal Kūn Shahrud Koān Palanga Hiong ê chng - thâu. Tī 2011 nî phó - cha ê sî - chūn, chit - ê chng - thâu ū 3, 523
  • ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Ardabil Séng Khalkhal Kūn Shahrud Koān Palanga Hiong ê chng - thâu. Tī 2006 nî phó - cha ê sî - chūn, chit - ê chng - thâu ū 647 ê

Users also searched:

...