Back

ⓘ Khafrak-e Olya Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Fars Séng Marvdasht Kūn Seyyedan Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 2.621 hō͘ j ..
                                     

ⓘ Khafrak-e Olya Hiong

Khafrak-e Olya Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Fars Séng Marvdasht Kūn Seyyedan Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 2.621 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 9.987 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 9 ê chng-thâu.

                                     
  • Asiab - e Kereshki Pho - su - gí: اسياب كرشكي sī chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Fars Séng Marvdasht Kūn Seyyedan Koān Khafrak - e Olya Hiong ê chng - thâu
  • tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Fars Séng Marvdasht Kūn Seyyedan Koān Khafrak - e Olya Hiong ê chng - thâu. Tī 2006 nî phó - cha ê sî - chūn, chit - ê chng - thâu ū 5
  • tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Fars Séng Marvdasht Kūn Seyyedan Koān Khafrak - e Olya Hiong ê chng - thâu. Tī 2006 nî phó - cha ê sî - chūn, chit - ê chng - thâu ū 153
  • tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Fars Séng Marvdasht Kūn Seyyedan Koān Khafrak - e Olya Hiong ê chng - thâu. Tī 2006 nî phó - cha ê sî - chūn, chit - ê chng - thâu ū 314
  • tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Fars Séng Marvdasht Kūn Seyyedan Koān Khafrak - e Olya Hiong ê chng - thâu. Tī 2006 nî phó - cha ê sî - chūn, chit - ê chng - thâu ū 3

Users also searched:

...