Back

ⓘ Aspas Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Fars Séng Eqlid Kūn Sedeh Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 922 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ..
                                     

ⓘ Aspas Hiong

Aspas Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Fars Séng Eqlid Kūn Sedeh Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 922 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 4.116 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 7 ê chng-thâu.

                                     
  • Aspas Pho - su - gí: اسپاس sī chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Fars Séng Eqlid Kūn Sedeh Koān Aspas Hiong ê chng - thâu. Tī 2006 nî phó - cha ê sî - chūn
  • sī chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Fars Séng Eqlid Kūn Sedeh Koān Aspas Hiong ê chng - thâu. Tī 2006 nî phó - cha ê sî - chūn, chit - ê chng - thâu ū 298 ê
  • sī chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Fars Séng Eqlid Kūn Sedeh Koān Aspas Hiong ê chng - thâu. Tī 2006 nî phó - cha ê sî - chūn, chit - ê chng - thâu ū 513 ê
  • sī chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Fars Séng Eqlid Kūn Sedeh Koān Aspas Hiong ê chng - thâu. Tī 2006 nî phó - cha ê sî - chūn, chit - ê chng - thâu ū 548 ê
  • sī chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Fars Séng Eqlid Kūn Sedeh Koān Aspas Hiong ê chng - thâu. Tī 2006 nî phó - cha ê sî - chūn, chit - ê chng - thâu ū 456 ê
  • sī chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Fars Séng Eqlid Kūn Sedeh Koān Aspas Hiong ê chng - thâu. Tī 2006 nî phó - cha ê sî - chūn, chit - ê chng - thâu ū 141 ê

Users also searched:

...