Back

ⓘ Emad Deh Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Fars Séng Larestan Kūn Sahray-ye Bagh Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 1.415 hō͘ jî ..
                                     

ⓘ Emad Deh Hiong

Emad Deh Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Fars Séng Larestan Kūn Sahray-ye Bagh Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 1.415 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 6.813 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 10 ê chng-thâu.

                                     
  • Emad Deh Pho - su - gí: عمادده sī chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Fars Séng Larestan Kūn Sahray - ye Bagh Koān Emad Deh Hiong ê siâⁿ - chhī. Tī 2016 nî phó - cha
  • Iran Islam Kiōng - hô - kok Fars Séng Larestan Kūn Sahray - ye Bagh Koān Emad Deh Hiong ê chng - thâu. Iran ê chng - thâu Chit - ê chū - lo h tī GEOnet Names Server
  • Iran Islam Kiōng - hô - kok Fars Séng Larestan Kūn Sahray - ye Bagh Koān Emad Deh Hiong ê chng - thâu. Tī 2006 nî phó - cha ê sî - chūn, chit - ê chng - thâu ū 20 ê
  • Iran Islam Kiōng - hô - kok Fars Séng Larestan Kūn Sahray - ye Bagh Koān Emad Deh Hiong ê chng - thâu. Tī 2006 nî phó - cha ê sî - chūn, chit - ê chng - thâu ū 121 ê
  • Iran Islam Kiōng - hô - kok Fars Séng Larestan Kūn Sahray - ye Bagh Koān Emad Deh Hiong ê chng - thâu. Tī 2006 nî phó - cha ê sî - chūn, chit - ê chng - thâu ū 1, 620
  • Iran Islam Kiōng - hô - kok Fars Séng Larestan Kūn Sahray - ye Bagh Koān Emad Deh Hiong ê chng - thâu. Tī 2006 nî phó - cha ê sî - chūn, chit - ê chng - thâu ū 358 ê

Users also searched:

...