Back

ⓘ Sahray-ye Bagh Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Fars Séng Larestan Kūn Sahray-ye Bagh Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 1.418 ..
                                     

ⓘ Sahray-ye Bagh Hiong

Sahray-ye Bagh Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Fars Séng Larestan Kūn Sahray-ye Bagh Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 1.418 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 6.576 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 17 ê chng-thâu.

                                     
  • chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Fars Séng Larestan Kūn Sahray - ye Bagh Koān Emad Deh Hiong ê chng - thâu. Tī 2006 nî phó - cha ê sî - chūn, chit - ê chng - thâu
  • chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Fars Séng Larestan Kūn Sahray - ye Bagh Koān Emad Deh Hiong ê chng - thâu. Tī 2006 nî phó - cha ê sî - chūn, chit - ê chng - thâu
  • chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Fars Séng Larestan Kūn Sahray - ye Bagh Koān Emad Deh Hiong ê chng - thâu. Tī 2006 nî phó - cha ê sî - chūn, chit - ê chng - thâu
  • chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Fars Séng Larestan Kūn Sahray - ye Bagh Koān Emad Deh Hiong ê chng - thâu. Tī 2006 nî phó - cha ê sî - chūn, chit - ê chng - thâu
  • chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Fars Séng Larestan Kūn Sahray - ye Bagh Koān Emad Deh Hiong ê chng - thâu. Tī 2006 nî phó - cha ê sî - chūn, chit - ê chng - thâu
  • chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Fars Séng Larestan Kūn Sahray - ye Bagh Koān Emad Deh Hiong ê chng - thâu. Tī 2006 nî phó - cha ê sî - chūn, chit - ê chng - thâu
  • chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Fars Séng Larestan Kūn Sahray - ye Bagh Koān Emad Deh Hiong ê chng - thâu. Tī 2006 nî phó - cha ê sî - chūn, chit - ê chng - thâu
  • chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Fars Séng Larestan Kūn Sahray - ye Bagh Koān Emad Deh Hiong ê siâⁿ - chhī. Tī 2016 nî phó - cha ê sî - chūn, chit - ê siâⁿ - chhī

Users also searched:

...