Back

ⓘ Markiyeh Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Gilan Séng Sowmeeh Sara Kūn Mirza Kuchek Janghli Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 1 ..
                                     

ⓘ Markiyeh Hiong

Markiyeh Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Gilan Séng Sowmeeh Sara Kūn Mirza Kuchek Janghli Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 1.363 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 5.007 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 8 ê chng-thâu.

                                     
  • Markiyeh Pho - su - gí: مركيه sī chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Gilan Séng Sowme eh Sara Kūn Mirza Kuchek Janghli Koān Markiyeh Hiong ê chng - thâu. Tī
  • Kiōng - hô - kok Gilan Séng Sowme eh Sara Kūn Mirza Kuchek Janghli Koān Markiyeh Hiong ê chng - thâu. Tī 2006 nî phó - cha ê sî - chūn, chit - ê chng - thâu ū 116 ê
  • Kiōng - hô - kok Gilan Séng Sowme eh Sara Kūn Mirza Kuchek Janghli Koān Markiyeh Hiong ê chng - thâu. Tī 2006 nî phó - cha ê sî - chūn, chit - ê chng - thâu ū 1, 438
  • Kiōng - hô - kok Gilan Séng Sowme eh Sara Kūn Mirza Kuchek Janghli Koān Markiyeh Hiong ê chng - thâu. Tī 2006 nî phó - cha ê sî - chūn, chit - ê chng - thâu ū 562 ê
  • Kiōng - hô - kok Gilan Séng Sowme eh Sara Kūn Mirza Kuchek Janghli Koān Markiyeh Hiong ê chng - thâu. Tī 2006 nî phó - cha ê sî - chūn, chit - ê chng - thâu ū 129 ê

Users also searched:

...