Back

ⓘ Mahmeleh Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Fars Séng Khonj Kūn Mahmeleh Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 817 hō͘ jîn-ke, chóng ..
                                     

ⓘ Mahmeleh Hiong

Mahmeleh Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Fars Séng Khonj Kūn Mahmeleh Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 817 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 3.925 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 10 ê chng-thâu.

                                     
 • Mahmeleh Pho - su - gí: محمله sī chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Fars Séng Khonj Kūn Mahmeleh Koān Mahmeleh Hiong ê chng - thâu. Tī 2006 nî phó - cha ê sî - chūn
 • زنگويه sī chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Fars Séng Khonj Kūn Mahmeleh Koān Mahmeleh Hiong ê chng - thâu. Tī 2006 nî phó - cha ê sî - chūn, chit - ê chng - thâu
 • شنايز sī chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Fars Séng Khonj Kūn Mahmeleh Koān Mahmeleh Hiong ê chng - thâu. Tī 2006 nî phó - cha ê sî - chūn, chit - ê chng - thâu
 • هنگويه sī chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Fars Séng Khonj Kūn Mahmeleh Koān Mahmeleh Hiong ê chng - thâu. Tī 2006 nî phó - cha ê sî - chūn, chit - ê chng - thâu
 • مز sī chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Fars Séng Khonj Kūn Mahmeleh Koān Mahmeleh Hiong ê chng - thâu. Tī 2006 nî phó - cha ê sî - chūn, chit - ê chng - thâu
 • هفتوان sī chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Fars Séng Khonj Kūn Mahmeleh Koān Mahmeleh Hiong ê chng - thâu. Tī 2006 nî phó - cha ê sî - chūn, chit - ê chng - thâu
 • اشنا sī chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Fars Séng Khonj Kūn Mahmeleh Koān Mahmeleh Hiong ê chng - thâu. Tī 2006 nî phó - cha ê sî - chūn, chit - ê chng - thâu
 • مينا sī chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Fars Séng Khonj Kūn Mahmeleh Koān Mahmeleh Hiong ê chng - thâu. Tī 2006 nî phó - cha ê sî - chūn, chit - ê chng - thâu
 • Baghan Hiong Pho - su - gí: دهستان باغان sī Iran Islam Kiōng - hô - kok Fars Séng Khonj Kūn Mahmeleh Koān ê chi t ê hiong dehestan Tī 2006 nî phó - cha
 • كوركي sī chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Fars Séng Khonj Kūn Mahmeleh Koān Mahmeleh Hiong ê chng - thâu. Tī 2006 nî phó - cha ê sî - chūn, chit - ê chng - thâu
 • طوس sī chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Fars Séng Khonj Kūn Mahmeleh Koān Mahmeleh Hiong ê chng - thâu. Tī 2006 nî phó - cha ê sî - chūn, chit - ê chng - thâu
 • گزيوز sī chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Fars Séng Khonj Kūn Mahmeleh Koān Baghan Hiong ê chng - thâu. Tī 2006 nî phó - cha ê sî - chūn, chit - ê chng - thâu ū

Users also searched:

...