Back

ⓘ Lavandevil Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Gilan Séng Astara Kūn Lavandevil Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 1.581 hō͘ jîn-k ..
                                     

ⓘ Lavandevil Hiong

Lavandevil Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Gilan Séng Astara Kūn Lavandevil Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 1.581 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 6.796 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 7 ê chng-thâu.

                                     
  • Mahalleh - ye Lavandevil Pho - su - gí: باش محله لوندويل sī chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Gilan Séng Astara Kūn Lavandevil Koān Chelevand Hiong ê chng - thâu
  • sī chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Gilan Séng Astara Kūn Lavandevil Koān Lavandevil Hiong ê chng - thâu. Tī 2006 nî phó - cha ê sî - chūn, chit - ê chng - thâu
  • sī chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Gilan Séng Astara Kūn Lavandevil Koān Lavandevil Hiong ê chng - thâu. Tī 2006 nî phó - cha ê sî - chūn, chit - ê chng - thâu
  • sī chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Gilan Séng Astara Kūn Lavandevil Koān Lavandevil Hiong ê chng - thâu. Tī 2006 nî phó - cha ê sî - chūn, chit - ê chng - thâu
  • sī chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Gilan Séng Astara Kūn Lavandevil Koān Lavandevil Hiong ê chng - thâu. Tī 2006 nî phó - cha ê sî - chūn, chit - ê chng - thâu
  • sī chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Gilan Séng Astara Kūn Lavandevil Koān Lavandevil Hiong ê chng - thâu. Tī 2006 nî phó - cha ê sî - chūn, chit - ê chng - thâu
  • sī chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Gilan Séng Astara Kūn Lavandevil Koān Lavandevil Hiong ê chng - thâu. Tī 2006 nî phó - cha ê sî - chūn, chit - ê chng - thâu
  • sī chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Gilan Séng Astara Kūn Lavandevil Koān Lavandevil Hiong ê chng - thâu. Tī 2006 nî phó - cha ê sî - chūn, chit - ê chng - thâu
  • Chelevand Hiong Pho - su - gí: دهستان چلوند sī Iran Islam Kiōng - hô - kok Gilan Séng Astara Kūn Lavandevil Koān ê chi t ê hiong dehestan Tī 2006 nî phó - cha
  • sī chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Gilan Séng Astara Kūn Lavandevil Koān Chelevand Hiong ê chng - thâu. Iran ê chng - thâu Chit - ê chū - lo h tī GEOnet Names

Users also searched:

...