Back

ⓘ Lar Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Chaharmahal kap Bakhtiari Séng Shahrekord Kūn Laran Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 3.1 ..
                                     

ⓘ Lar Hiong

Lar Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Chaharmahal kap Bakhtiari Séng Shahrekord Kūn Laran Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 3.159 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 13.824 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 9 ê chng-thâu.

                                     
  • Lar Pho - su - gí: لار sī chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Kohgiluyeh kap Boyer - Ahmad Séng Basht Kūn Tiong - iong Koān Kuh Mareh Khami Hiong ê chng - thâu
  • Kiōng - hô - kok Chaharmahal kap Bakhtiari Séng Shahrekord Kūn Laran Koān Lar Hiong ê chng - thâu. Tī 2006 nî phó - cha ê sî - chūn, chit - ê chng - thâu ū 3, 044 ê
  • Kiōng - hô - kok Chaharmahal kap Bakhtiari Séng Shahrekord Kūn Laran Koān Lar Hiong ê siâⁿ - chhī. Tī 2016 nî phó - cha ê sî - chūn, chit - ê siâⁿ - chhī ū 3, 601 ê
  • Kiōng - hô - kok Chaharmahal kap Bakhtiari Séng Shahrekord Kūn Laran Koān Lar Hiong ê chng - thâu. Tī 2006 nî phó - cha ê sî - chūn, chit - ê chng - thâu ū 18 ê lâng
  • Kiōng - hô - kok Chaharmahal kap Bakhtiari Séng Shahrekord Kūn Laran Koān Lar Hiong ê chng - thâu. Tī 2006 nî phó - cha ê sî - chūn, chit - ê chng - thâu ū 343 ê lâng
  • Kiōng - hô - kok Chaharmahal kap Bakhtiari Séng Shahrekord Kūn Laran Koān Lar Hiong ê chng - thâu. Tī 2006 nî phó - cha ê sî - chūn, chit - ê chng - thâu ū 201 ê lâng
  • Kiōng - hô - kok Chaharmahal kap Bakhtiari Séng Shahrekord Kūn Laran Koān Lar Hiong ê chng - thâu. Tī 2006 nî phó - cha ê sî - chūn, chit - ê chng - thâu ū 228 ê lâng

Users also searched:

...