Back

ⓘ Daryasar Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Gilan Séng Langarud Kūn Kumeleh Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 3.049 hō͘ jîn-ke, ..
                                     

ⓘ Daryasar Hiong

Daryasar Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Gilan Séng Langarud Kūn Kumeleh Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 3.049 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 10.508 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 9 ê chng-thâu.

                                     
  • Daryasar Pho - su - gí: درياسر sī chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Gilan Séng Langarud Kūn Kumeleh Koān Daryasar Hiong ê chng - thâu. Tī 2006 nî phó - cha
  • chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Gilan Séng Langarud Kūn Kumeleh Koān Daryasar Hiong ê chng - thâu. Tī 2006 nî phó - cha ê sî - chūn, chit - ê chng - thâu ū 370 ê
  • chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Gilan Séng Langarud Kūn Kumeleh Koān Daryasar Hiong ê chng - thâu. Tī 2006 nî phó - cha ê sî - chūn, chit - ê chng - thâu ū 1, 034
  • chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Gilan Séng Langarud Kūn Kumeleh Koān Daryasar Hiong ê chng - thâu. Tī 2006 nî phó - cha ê sî - chūn, chit - ê chng - thâu ū 632 ê
  • chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Gilan Séng Langarud Kūn Kumeleh Koān Daryasar Hiong ê chng - thâu. Tī 2006 nî phó - cha ê sî - chūn, chit - ê chng - thâu ū 1, 993
  • chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Gilan Séng Langarud Kūn Kumeleh Koān Daryasar Hiong ê chng - thâu. Tī 2006 nî phó - cha ê sî - chūn, chit - ê chng - thâu ū 825 ê

Users also searched:

...