Back

ⓘ Kenar Sar Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Gilan Séng Rasht Kūn Kuchesfahan Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 2.119 hō͘ jîn-ke ..
                                     

ⓘ Kenar Sar Hiong

Kenar Sar Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Gilan Séng Rasht Kūn Kuchesfahan Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 2.119 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 7.102 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 10 ê chng-thâu.

                                     
  • Kenar Sar Pho - su - gí: كنارسر sī chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Gilan Séng Rasht Kūn Kuchesfahan Koān Kenar Sar Hiong ê chng - thâu. Tī 2006 nî phó - cha
  • ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Gilan Séng Rasht Kūn Kuchesfahan Koān Kenar Sar Hiong ê chng - thâu. Tī 2006 nî phó - cha ê sî - chūn, chit - ê chng - thâu ū 268
  • Kenar Sar - e Arbabi Pho - su - gí: كنارسراربابي sī chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Gilan Séng Rasht Kūn Lasht - e Nesha Koān Gafsheh - ye Lasht - e Nesha Hiong
  • Astal Kenar Pho - su - gí: استل كنار sī chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Mazandaran Séng Ramsar Kūn Tiong - iong Koān Sakht Sar Hiong ê chng - thâu. Tī 2006
  • Kenar Marg Pho - su - gí: كنارمرگ sī chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Kermanshah Séng Kermanshah Kūn Firuzabad Koān Sar Firuzabad Hiong ê chng - thâu. Tī
  • Rud Kenar Pho - su - gí: رودكنار sī chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Gilan Séng Rezvanshahr Kūn Pareh Sar Koān Dinachal Hiong ê chng - thâu. Tī 2006 nî
  • Kenar Rud Pho - su - gí: كناررود sī chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Mazandaran Séng Ramsar Kūn Tiong - iong Koān Sakht Sar Hiong ê chng - thâu. Tī 2006 nî
  • Khir Sar Pho - su - gí: خيرسر sī chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Mazandaran Séng Nowshahr Kūn Tiong - iong Koān Kheyrud Kenar Hiong ê chng - thâu. Tī 2006

Users also searched:

...