Back

ⓘ Khvoresh Rostam-e Jonubi Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Ardabil Séng Khalkhal Kūn Khvoresh Rostam Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê ..
                                     

ⓘ Khvoresh Rostam-e Jonubi Hiong

Khvoresh Rostam-e Jonubi Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Ardabil Séng Khalkhal Kūn Khvoresh Rostam Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 1.365 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 5.775 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 17 ê chng-thâu.

                                     
  • Iran Islam Kiōng - hô - kok Ardabil Séng Khalkhal Kūn Khvoresh Rostam Koān Khvoresh Rostam - e Jonubi Hiong ê chng - thâu. Tī 2006 nî phó - cha ê sî - chūn, chit - ê
  • Qeshlaq - e Barandaq Pho - su - gí: قشلاق برندق sī chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Ardabil Séng Khalkhal Kūn Khvoresh Rostam Koān Khvoresh Rostam - e Jonubi Hiong
  • Iran Islam Kiōng - hô - kok Ardabil Séng Khalkhal Kūn Khvoresh Rostam Koān Khvoresh Rostam - e Jonubi Hiong ê chng - thâu. Iran ê chng - thâu Chit - ê chū - lo h tī
  • Iran Islam Kiōng - hô - kok Ardabil Séng Khalkhal Kūn Khvoresh Rostam Koān Khvoresh Rostam - e Jonubi Hiong ê chng - thâu. Tī 2006 nî phó - cha ê sî - chūn, chit - ê
  • Iran Islam Kiōng - hô - kok Ardabil Séng Khalkhal Kūn Khvoresh Rostam Koān Khvoresh Rostam - e Jonubi Hiong ê chng - thâu. Tī 2006 nî phó - cha ê sî - chūn, chit - ê
  • Iran Islam Kiōng - hô - kok Ardabil Séng Khalkhal Kūn Khvoresh Rostam Koān Khvoresh Rostam - e Jonubi Hiong ê chng - thâu. Tī 2006 nî phó - cha ê sî - chūn, chit - ê
  • Iran Islam Kiōng - hô - kok Ardabil Séng Khalkhal Kūn Khvoresh Rostam Koān Khvoresh Rostam - e Jonubi Hiong ê chng - thâu. Tī 2006 nî phó - cha ê sî - chūn, chit - ê
  • Iran Islam Kiōng - hô - kok Ardabil Séng Khalkhal Kūn Khvoresh Rostam Koān Khvoresh Rostam - e Jonubi Hiong ê chng - thâu. Tī 2006 nî phó - cha ê sî - chūn, chit - ê
  • Iran Islam Kiōng - hô - kok Ardabil Séng Khalkhal Kūn Khvoresh Rostam Koān Khvoresh Rostam - e Jonubi Hiong ê chng - thâu. Tī 2006 nî phó - cha ê sî - chūn, chit - ê
  • Iran Islam Kiōng - hô - kok Ardabil Séng Khalkhal Kūn Khvoresh Rostam Koān Khvoresh Rostam - e Jonubi Hiong ê chng - thâu. Tī 2006 nî phó - cha ê sî - chūn, chit - ê

Users also searched:

...