Back

ⓘ Dolfak Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Gilan Séng Rudbar Kūn Khorgam Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 875 hō͘ jîn-ke, chóng- ..
                                     

ⓘ Dolfak Hiong

Dolfak Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Gilan Séng Rudbar Kūn Khorgam Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 875 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 3.242 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 8 ê chng-thâu.

                                     
  • chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Gilan Séng Rudbar Kūn Khorgam Koān Dolfak Hiong ê chng - thâu. Tī 2006 nî phó - cha ê sî - chūn, chit - ê chng - thâu ū 285 ê
  • chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Gilan Séng Rudbar Kūn Khorgam Koān Dolfak Hiong ê chng - thâu. Tī 2006 nî phó - cha ê sî - chūn, chit - ê chng - thâu ū 2, 053
  • chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Gilan Séng Rudbar Kūn Khorgam Koān Dolfak Hiong ê chng - thâu. Tī 2006 nî phó - cha ê sî - chūn, chit - ê chng - thâu ū 182 ê
  • chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Gilan Séng Rudbar Kūn Khorgam Koān Dolfak Hiong ê chng - thâu. Tī 2006 nî phó - cha ê sî - chūn, chit - ê chng - thâu ū 24 ê lâng
  • chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Gilan Séng Rudbar Kūn Khorgam Koān Dolfak Hiong ê chng - thâu. Tī 2006 nî phó - cha ê sî - chūn, chit - ê chng - thâu ū 242 ê
  • chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Gilan Séng Rudbar Kūn Khorgam Koān Dolfak Hiong ê chng - thâu. Tī 2006 nî phó - cha ê sî - chūn, chit - ê chng - thâu ū 87 ê lâng
  • chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Gilan Séng Rudbar Kūn Khorgam Koān Dolfak Hiong ê chng - thâu. Tī 2006 nî phó - cha ê sî - chūn, chit - ê chng - thâu ū 66 ê lâng

Users also searched:

...