Back

ⓘ Khotbeh Sara Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Gilan Séng Talesh Kūn Kargan Rud Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 3.436 hō͘ jîn ..
                                     

ⓘ Khotbeh Sara Hiong

Khotbeh Sara Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Gilan Séng Talesh Kūn Kargan Rud Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 3.436 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 13.495 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 22 ê chng-thâu.

                                     
 • Khotbeh Sara Pho - su - gí: خطبه سرا sī chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Gilan Séng Talesh Kūn Kargan Rud Koān Khotbeh Sara Hiong ê chng - thâu. Tī 2006
 • Keshavarz - e Khotbeh Sara Pho - su - gí: كشاورزخطبه سرا sī chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Gilan Séng Talesh Kūn Kargan Rud Koān Khotbeh Sara Hiong ê chng - thâu
 • Bura Sara Pho - su - gí: بوراسرا sī chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Gilan Séng Talesh Kūn Kargan Rud Koān Khotbeh Sara Hiong ê chng - thâu. Tī 2006 nî phó - cha
 • tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Gilan Séng Talesh Kūn Kargan Rud Koān Khotbeh Sara Hiong ê chng - thâu. Tī 2006 nî phó - cha ê sî - chūn, chit - ê chng - thâu ū 82
 • tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Gilan Séng Talesh Kūn Kargan Rud Koān Khotbeh Sara Hiong ê chng - thâu. Tī 2006 nî phó - cha ê sî - chūn, chit - ê chng - thâu ū 26
 • tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Gilan Séng Talesh Kūn Kargan Rud Koān Khotbeh Sara Hiong ê chng - thâu. Tī 2006 nî phó - cha ê sî - chūn, chit - ê chng - thâu ū 631
 • tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Gilan Séng Talesh Kūn Kargan Rud Koān Khotbeh Sara Hiong ê chng - thâu. Tī 2006 nî phó - cha ê sî - chūn, chit - ê chng - thâu ū 1, 181
 • tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Gilan Séng Talesh Kūn Kargan Rud Koān Khotbeh Sara Hiong ê chng - thâu. Tī 2006 nî phó - cha ê sî - chūn, chit - ê chng - thâu ū 41
 • tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Gilan Séng Talesh Kūn Kargan Rud Koān Khotbeh Sara Hiong ê chng - thâu. Tī 2006 nî phó - cha ê sî - chūn, chit - ê chng - thâu ū 142
 • tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Gilan Séng Talesh Kūn Kargan Rud Koān Khotbeh Sara Hiong ê chng - thâu. Tī 2006 nî phó - cha ê sî - chūn, chit - ê chng - thâu ū 1, 994
 • tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Gilan Séng Talesh Kūn Kargan Rud Koān Khotbeh Sara Hiong ê chng - thâu. Tī 2006 nî phó - cha ê sî - chūn, chit - ê chng - thâu ū 373
 • tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Gilan Séng Talesh Kūn Kargan Rud Koān Khotbeh Sara Hiong ê chng - thâu. Tī 2006 nî phó - cha ê sî - chūn, chit - ê chng - thâu ū 251

Users also searched:

...