Back

ⓘ Kamfiruz-e Jonubi Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Fars Séng Marvdasht Kūn Kamfiruz Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 1.568 hō ..
                                     

ⓘ Kamfiruz-e Jonubi Hiong

Kamfiruz-e Jonubi Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Fars Séng Marvdasht Kūn Kamfiruz Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 1.568 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 7.377 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 8 ê chng-thâu.

                                     
  • chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Fars Séng Marvdasht Kūn Kamfiruz Koān Kamfiruz - e Jonubi Hiong ê chng - thâu. Tī 2006 nî phó - cha ê sî - chūn, chit - ê chng - thâu
  • chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Fars Séng Marvdasht Kūn Kamfiruz Koān Kamfiruz - e Jonubi Hiong ê chng - thâu. Tī 2006 nî phó - cha ê sî - chūn, chit - ê chng - thâu
  • Aliabad - e Sofla Pho - su - gí: علي ابادسفلي sī chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Fars Séng Marvdasht Kūn Kamfiruz Koān Kamfiruz - e Jonubi Hiong ê chng - thâu
  • Aliabad - e Olya Pho - su - gí: علي ابادعليا sī chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Fars Séng Marvdasht Kūn Kamfiruz Koān Kamfiruz - e Jonubi Hiong ê chng - thâu

Users also searched:

...