Back

ⓘ Abshur Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Fars Séng Darab Kūn Forg Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 2.153 hō͘ jîn-ke, chóng-kiō ..
                                     

ⓘ Abshur Hiong

Abshur Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Fars Séng Darab Kūn Forg Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 2.153 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 10.639 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 9 ê chng-thâu.

                                     
  • sī chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Fars Séng Darab Kūn Forg Koān Abshur Hiong ê chng - thâu. Iran ê chng - thâu Chit - ê chū - lo h tī GEOnet Names Server
  • sī chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Fars Séng Darab Kūn Forg Koān Abshur Hiong ê chng - thâu. Tī 2006 nî phó - cha ê sî - chūn, chit - ê chng - thâu ū 418 ê
  • sī chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Fars Séng Darab Kūn Forg Koān Abshur Hiong ê chng - thâu. Tī 2006 nî phó - cha ê sî - chūn, chit - ê chng - thâu ū 13 ê lâng
  • sī chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Fars Séng Darab Kūn Forg Koān Abshur Hiong ê chng - thâu. Tī 2006 nî phó - cha ê sî - chūn, chit - ê chng - thâu ū 1, 568
  • Abshur Pho - su - gí: اب شور sī chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Yazd Séng Yazd Kūn Zarach Koān Mobarakeh Hiong ê chng - thâu. Iran ê chng - thâu Chit - ê chū - lo h
  • sī chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Fars Séng Darab Kūn Forg Koān Abshur Hiong ê chng - thâu. Tī 2006 nî phó - cha ê sî - chūn, chit - ê chng - thâu ū 915 ê
  • sī chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Fars Séng Darab Kūn Forg Koān Abshur Hiong ê siâⁿ - chhī. Tī 2016 nî phó - cha ê sî - chūn, chit - ê siâⁿ - chhī ū 4, 097
  • Abshur Pho - su - gí: ابشور sī chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Fars Séng Kharameh Kūn Tiong - iong Koān Kheyrabad Hiong ê chng - thâu. Tī 2006 nî phó - cha
  • Abshur Pho - su - gí: آبشور sī chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Hormozgan Séng Bandar Abbas Kūn Fin Koān ê chng - thâu. Tī 2006 nî phó - cha ê sî - chūn, chit - ê

Users also searched:

...