Back

ⓘ Fenderesk-e Shomali Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Golestan Séng Ramian Kūn Fenderesk Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 1.75 ..
                                     

ⓘ Fenderesk-e Shomali Hiong

Fenderesk-e Shomali Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Golestan Séng Ramian Kūn Fenderesk Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 1.752 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 7.176 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 8 ê chng-thâu.

                                     
  • Sadabad - e Fenderesk Pho - su - gí: سعدابادفندرسك sī chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Golestan Séng Ramian Kūn Fenderesk Koān Fenderesk - e Shomali Hiong ê chng - thâu
  • ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Golestan Séng Ramian Kūn Fenderesk Koān Fenderesk - e Shomali Hiong ê chng - thâu. Tī 2006 nî phó - cha ê sî - chūn, chit - ê chng - thâu
  • ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Golestan Séng Ramian Kūn Fenderesk Koān Fenderesk - e Shomali Hiong ê chng - thâu. Tī 2006 nî phó - cha ê sî - chūn, chit - ê chng - thâu
  • ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Golestan Séng Ramian Kūn Fenderesk Koān Fenderesk - e Shomali Hiong ê chng - thâu. Tī 2006 nî phó - cha ê sî - chūn, chit - ê chng - thâu
  • ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Golestan Séng Ramian Kūn Fenderesk Koān Fenderesk - e Shomali Hiong ê chng - thâu. Tī 2006 nî phó - cha ê sî - chūn, chit - ê chng - thâu
  • ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Golestan Séng Ramian Kūn Fenderesk Koān Fenderesk - e Shomali Hiong ê chng - thâu. Tī 2006 nî phó - cha ê sî - chūn, chit - ê chng - thâu

Users also searched:

...