Back

ⓘ Chah-e Mobarak Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Bushehr Séng Asaluyeh Kūn Chah-e Mobarak Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 1.0 ..
                                     

ⓘ Chah-e Mobarak Hiong

Chah-e Mobarak Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Bushehr Séng Asaluyeh Kūn Chah-e Mobarak Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 1.081 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 6.809 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 7 ê chng-thâu.

                                     
  • Chah - e Mobarak Pho - su - gí: چاه مبارك sī chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Bushehr Séng Asaluyeh Kūn Chah - e Mobarak Koān Chah - e Mobarak Hiong ê chng - thâu
  • ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Bushehr Séng Asaluyeh Kūn Chah - e Mobarak Koān Chah - e Mobarak Hiong ê chng - thâu. Tī 2006 nî phó - cha ê sî - chūn, chit - ê chng - thâu
  • ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Bushehr Séng Asaluyeh Kūn Chah - e Mobarak Koān Chah - e Mobarak Hiong ê chng - thâu. Tī 2006 nî phó - cha ê sî - chūn, chit - ê chng - thâu
  • ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Bushehr Séng Asaluyeh Kūn Chah - e Mobarak Koān Chah - e Mobarak Hiong ê chng - thâu. Tī 2006 nî phó - cha ê sî - chūn, chit - ê chng - thâu
  • ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Bushehr Séng Asaluyeh Kūn Chah - e Mobarak Koān Chah - e Mobarak Hiong ê chng - thâu. Tī 2006 nî phó - cha ê sî - chūn, chit - ê chng - thâu
  • ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Bushehr Séng Asaluyeh Kūn Chah - e Mobarak Koān Chah - e Mobarak Hiong ê chng - thâu. Tī 2006 nî phó - cha ê sî - chūn, chit - ê chng - thâu
  • ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Bushehr Séng Asaluyeh Kūn Chah - e Mobarak Koān Chah - e Mobarak Hiong ê chng - thâu. Tī 2006 nî phó - cha ê sî - chūn, chit - ê chng - thâu
  • ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Bushehr Séng Asaluyeh Kūn Chah - e Mobarak Koān Chah - e Mobarak Hiong ê chng - thâu. Tī 2006 nî phó - cha ê sî - chūn, chit - ê chng - thâu
  • Nayband Hiong Pho - su - gí: دهستان نای بند sī Iran Islam Kiōng - hô - kok Bushehr Séng Asaluyeh Kūn Chah - e Mobarak Koān ê chi t ê hiong dehestan Tī 2006
  • chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Bushehr Séng Asaluyeh Kūn Chah - e Mobarak Koān Nayband Hiong ê chng - thâu. Tī 2006 nî phó - cha ê sî - chūn, chit - ê chng - thâu

Users also searched:

...