Back

ⓘ Chah Varz Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Fars Séng Lamerd Kūn Chah Varz Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 990 hō͘ jîn-ke, ch ..
                                     

ⓘ Chah Varz Hiong

Chah Varz Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Fars Séng Lamerd Kūn Chah Varz Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 990 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 4.301 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 4 ê chng-thâu.

                                     
  • Chah Varz Pho - su - gí: چاه ورز sī chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Fars Séng Lamerd Kūn Chah Varz Koān Chah Varz Hiong ê chng - thâu. Tī 2006 nî phó - cha
  • Chah - e Chavarz Pho - su - gí: چاه چاورز sī chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Fars Séng Lamerd Kūn Chah Varz Koān Chah Varz Hiong ê chng - thâu. Tī 2006 nî
  • sī chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Fars Séng Lamerd Kūn Chah Varz Koān Chah Varz Hiong ê chng - thâu. Tī 2006 nî phó - cha ê sî - chūn, chit - ê chng - thâu
  • ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Fars Séng Lamerd Kūn Tiong - iong Koān Chah Varz Hiong ê chng - thâu. Tī 2006 nî phó - cha ê sî - chūn, chit - ê chng - thâu ū 137
  • ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Fars Séng Lamerd Kūn Tiong - iong Koān Chah Varz Hiong ê chng - thâu. Tī 2006 nî phó - cha ê sî - chūn, chit - ê chng - thâu ū 380
  • ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Fars Séng Lamerd Kūn Tiong - iong Koān Chah Varz Hiong ê chng - thâu. Tī 2006 nî phó - cha ê sî - chūn, chit - ê chng - thâu ū 345
  • ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Fars Séng Lamerd Kūn Tiong - iong Koān Chah Varz Hiong ê chng - thâu. Tī 2006 nî phó - cha ê sî - chūn, chit - ê chng - thâu ū 174
  • Sheykh Amer Hiong Pho - su - gí: دهستان شیخ عامر sī Iran Islam Kiōng - hô - kok Fars Séng Lamerd Kūn Chah Varz Koān ê chi t ê hiong dehestan Dehestan hêng - chèng - khu

Users also searched:

...