Back

ⓘ Poshtkuh Hiong, Bushehr Séng. Poshtkuh Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Bushehr Séng Dashtestan Kūn Bushkan Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, ..
                                     

ⓘ Poshtkuh Hiong (Bushehr Séng)

Poshtkuh Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Bushehr Séng Dashtestan Kūn Bushkan Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 1.325 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 5.896 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 10 ê chng-thâu.

                                     
  • تنگ زرد sī chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Bushehr Séng Dashtestan Kūn Bushkan Koān Poshtkuh Hiong ê chng - thâu. Tī 2006 nî phó - cha ê sî - chūn, chit - ê
  • هفت مله sī chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Bushehr Séng Dashtestan Kūn Bushkan Koān Poshtkuh Hiong ê chng - thâu. Iran ê chng - thâu Census of the Islamic
  • زيرمله sī chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Bushehr Séng Dashtestan Kūn Bushkan Koān Poshtkuh Hiong ê chng - thâu. Tī 2006 nî phó - cha ê sî - chūn, chit - ê
  • فارياب sī chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Bushehr Séng Dashtestan Kūn Bushkan Koān Poshtkuh Hiong ê chng - thâu. Tī 2006 nî phó - cha ê sî - chūn, chit - ê
  • Pho - su - gí: درنگ sī chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Bushehr Séng Dashtestan Kūn Bushkan Koān Poshtkuh Hiong ê chng - thâu. Tī 2006 nî phó - cha ê sî - chūn, chit - ê
  • شاهي جاني sī chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Bushehr Séng Dashtestan Kūn Bushkan Koān Poshtkuh Hiong ê chng - thâu. Tī 2006 nî phó - cha ê sî - chūn, chit - ê
  • Pho - su - gí: طلحه sī chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Bushehr Séng Dashtestan Kūn Bushkan Koān Poshtkuh Hiong ê chng - thâu. Tī 2006 nî phó - cha ê sî - chūn, chit - ê

Users also searched:

...