Back

ⓘ Minabad Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Ardabil Séng Namin Kūn Anbaran Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 874 hō͘ jîn-ke, chón ..
                                     

ⓘ Minabad Hiong

Minabad Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Ardabil Séng Namin Kūn Anbaran Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 874 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 3.625 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 4 ê chng-thâu.

                                     
  • Minabad Pho - su - gí: مين اباد sī chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Ardabil Séng Namin Kūn Anbaran Koān Minabad Hiong ê chng - thâu. Tī 2006 nî phó - cha
  • chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Ardabil Séng Namin Kūn Anbaran Koān Minabad Hiong ê chng - thâu. Tī 2006 nî phó - cha ê sî - chūn, chit - ê chng - thâu ū 555 ê
  • chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Ardabil Séng Namin Kūn Anbaran Koān Minabad Hiong ê chng - thâu. Tī 2006 nî phó - cha ê sî - chūn, chit - ê chng - thâu ū 744 ê

Users also searched:

...