Back

ⓘ Hureh Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Chaharmahal kap Bakhtiari Séng Saman Kūn Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 2.854 hō͘ jî ..
                                     

ⓘ Hureh Hiong

Hureh Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Chaharmahal kap Bakhtiari Séng Saman Kūn Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 2.854 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 10.280 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 10 ê chng-thâu.

                                     
  • Hureh Pho - su - gí: هوره sī chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Chaharmahal kap Bakhtiari Séng Saman Kūn Hureh Hiong ê chng - thâu. Tī 2006 nî phó - cha ê sî - chūn
  • tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Chaharmahal kap Bakhtiari Séng Saman Kūn Hureh Hiong ê chng - thâu. Tī 2006 nî phó - cha ê sî - chūn, chit - ê chng - thâu ū 1, 348
  • tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Chaharmahal kap Bakhtiari Séng Saman Kūn Hureh Hiong ê chng - thâu. Tī 2006 nî phó - cha ê sî - chūn, chit - ê chng - thâu ū 572 ê
  • tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Chaharmahal kap Bakhtiari Séng Saman Kūn Hureh Hiong ê chng - thâu. Tī 2006 nî phó - cha ê sî - chūn, chit - ê chng - thâu ū 653 ê
  • tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Chaharmahal kap Bakhtiari Séng Saman Kūn Hureh Hiong ê chng - thâu. Tī 2006 nî phó - cha ê sî - chūn, chit - ê chng - thâu ū 963 ê
  • tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Chaharmahal kap Bakhtiari Séng Saman Kūn Hureh Hiong ê chng - thâu. Tī 2006 nî phó - cha ê sî - chūn, chit - ê chng - thâu ū 1, 104
  • tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Chaharmahal kap Bakhtiari Séng Saman Kūn Hureh Hiong ê chng - thâu. Tī 2006 nî phó - cha ê sî - chūn, chit - ê chng - thâu ū 606 ê
  • Hureh Emir Pho - su - gí: هوره امير sī chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Khuzestan Séng Dezful Kūn Sardasht Koān Seyyedvaliyeddin Hiong ê chng - thâu. Tī

Users also searched:

...