Back

ⓘ Khormarud-e Shomali Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Golestan Séng Azadshahr Kūn Tiong-iong Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū ..
                                     

ⓘ Khormarud-e Shomali Hiong

Khormarud-e Shomali Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Golestan Séng Azadshahr Kūn Tiong-iong Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 2.844 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 11.805 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 10 ê chng-thâu.

                                     
  • Duz - e Sadat Pho - su - gí: خاندوزسادات sī chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Golestan Séng Azadshahr Kūn Tiong - iong Koān Khormarud - e Shomali Hiong ê chng - thâu
  • Islam Kiōng - hô - kok Golestan Séng Azadshahr Kūn Tiong - iong Koān Khormarud - e Shomali Hiong ê chng - thâu. Tī 2006 nî phó - cha ê sî - chūn, chit - ê chng - thâu ū
  • Islam Kiōng - hô - kok Golestan Séng Azadshahr Kūn Tiong - iong Koān Khormarud - e Shomali Hiong ê chng - thâu. Tī 2006 nî phó - cha ê sî - chūn, chit - ê chng - thâu ū
  • Islam Kiōng - hô - kok Golestan Séng Azadshahr Kūn Tiong - iong Koān Khormarud - e Shomali Hiong ê chng - thâu. Tī 2006 nî phó - cha ê sî - chūn, chit - ê chng - thâu ū
  • Islam Kiōng - hô - kok Golestan Séng Azadshahr Kūn Tiong - iong Koān Khormarud - e Shomali Hiong ê chng - thâu. Tī 2006 nî phó - cha ê sî - chūn, chit - ê chng - thâu ū
  • Islam Kiōng - hô - kok Golestan Séng Azadshahr Kūn Tiong - iong Koān Khormarud - e Shomali Hiong ê chng - thâu. Tī 2006 nî phó - cha ê sî - chūn, chit - ê chng - thâu ū

Users also searched:

...