Back

ⓘ Livan Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Golestan Séng Bandar-e Gaz Kūn Now Kandeh Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 1.489 hō͘ j ..
                                     

ⓘ Livan Hiong

Livan Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Golestan Séng Bandar-e Gaz Kūn Now Kandeh Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 1.489 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 5.418 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 4 ê chng-thâu.

                                     
  • Livan - e Sharqi Pho - su - gí: ليوان شرقي sī chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Golestan Séng Bandar - e Gaz Kūn Now Kandeh Koān Livan Hiong ê chng - thâu. Tī
  • Livan - e Gharbi Pho - su - gí: ليوان غربي sī chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Golestan Séng Bandar - e Gaz Kūn Now Kandeh Koān Livan Hiong ê chng - thâu. Tī
  • Iran Islam Kiōng - hô - kok Golestan Séng Bandar - e Gaz Kūn Now Kandeh Koān Livan Hiong ê chng - thâu. Tī 2006 nî phó - cha ê sî - chūn, chit - ê chng - thâu ū 1, 173
  • Iran Islam Kiōng - hô - kok Golestan Séng Bandar - e Gaz Kūn Now Kandeh Koān Livan Hiong ê chng - thâu. Tī 2006 nî phó - cha ê sî - chūn, chit - ê chng - thâu ū 339 ê

Users also searched:

...