Back

ⓘ Mazraeh-ye Jonubi Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Golestan Séng Aqqala Kūn Voshmgir Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 1.287 h ..
                                     

ⓘ Mazraeh-ye Jonubi Hiong

Mazraeh-ye Jonubi Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Golestan Séng Aqqala Kūn Voshmgir Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 1.287 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 5.891 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 6 ê chng-thâu.

                                     
  • Iran Islam Kiōng - hô - kok Golestan Séng Aqqala Kūn Voshmgir Koān Mazraeh - ye Jonubi Hiong ê chng - thâu. Tī 2006 nî phó - cha ê sî - chūn, chit - ê chng - thâu ū
  • Iran Islam Kiōng - hô - kok Golestan Séng Aqqala Kūn Voshmgir Koān Mazraeh - ye Jonubi Hiong ê chng - thâu. Tī 2006 nî phó - cha ê sî - chūn, chit - ê chng - thâu ū

Users also searched:

...