Back

ⓘ Pir Yusefian Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Qazvin Séng Alborz Kūn Tiong-iong Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 2.237 hō͘ jî ..
                                     

ⓘ Pir Yusefian Hiong

Pir Yusefian Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Qazvin Séng Alborz Kūn Tiong-iong Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 2.237 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 9.427 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 7 ê chng-thâu.

                                     
  • Pir Yusefian Pho - su - gí: پيريوسفيان sī chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Qazvin Séng Alborz Kūn Tiong - iong Koān Pir Yusefian Hiong ê chng - thâu. Tī 2006
  • tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Qazvin Séng Alborz Kūn Tiong - iong Koān Pir Yusefian Hiong ê chng - thâu. Iran ê chng - thâu Census of the Islamic Republic of Iran
  • tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Qazvin Séng Alborz Kūn Tiong - iong Koān Pir Yusefian Hiong ê chng - thâu. Tī 2006 nî phó - cha ê sî - chūn, chit - ê chng - thâu ū 118
  • tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Qazvin Séng Alborz Kūn Tiong - iong Koān Pir Yusefian Hiong ê chng - thâu. Tī 2006 nî phó - cha ê sî - chūn, chit - ê chng - thâu ū 3, 155
  • tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Qazvin Séng Alborz Kūn Tiong - iong Koān Pir Yusefian Hiong ê chng - thâu. Tī 2006 nî phó - cha ê sî - chūn, chit - ê chng - thâu ū 1, 550

Users also searched:

...