Back

ⓘ Sadan Rostaq-e Gharbi Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Golestan Séng Kordkuy Kūn Tiong-iong Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū ..
                                     

ⓘ Sadan Rostaq-e Gharbi Hiong

Sadan Rostaq-e Gharbi Hiong sī Iran Islam Kiōng-hô-kok Golestan Séng Kordkuy Kūn Tiong-iong Koān ê chi̍t ê hiong. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê hiong ū 3.072 hō͘ jîn-ke, chóng-kiōng ū 11.165 ê lâng tòa. Chit-ê hiong ē-kha ū 9 ê chng-thâu.

                                     
  • Ilvar - e Panj Dangeh Pho - su - gí: ايلوارپنجدانگه sī chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Golestan Séng Kordkuy Kūn Tiong - iong Koān Sadan Rostaq - e Gharbi Hiong
  • Ilvar - e Yek Dangeh Pho - su - gí: ايلواريكدانگه sī chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Golestan Séng Kordkuy Kūn Tiong - iong Koān Sadan Rostaq - e Gharbi Hiong ê
  • Islam Kiōng - hô - kok Golestan Séng Kordkuy Kūn Tiong - iong Koān Sadan Rostaq - e Gharbi Hiong ê chng - thâu. Tī 2006 nî phó - cha ê sî - chūn, chit - ê chng - thâu
  • Islam Kiōng - hô - kok Golestan Séng Kordkuy Kūn Tiong - iong Koān Sadan Rostaq - e Gharbi Hiong ê chng - thâu. Tī 2006 nî phó - cha ê sî - chūn, chit - ê chng - thâu
  • Islam Kiōng - hô - kok Golestan Séng Kordkuy Kūn Tiong - iong Koān Sadan Rostaq - e Gharbi Hiong ê chng - thâu. Tī 2006 nî phó - cha ê sî - chūn, chit - ê chng - thâu

Users also searched:

...