Back

ⓘ Mazraeh-ye Nazarabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Alborz Séng Nazarabad Kūn Tankaman Koān Tankaman Hiong ê chng-thâu. ..
                                     

ⓘ Mazraeh-ye Nazarabad

Mazraeh-ye Nazarabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Alborz Séng Nazarabad Kūn Tankaman Koān Tankaman Hiong ê chng-thâu.

                                     
  • Mazraeh - ye Hasanabad Pho - su - gí: مزرعه حسن اباد sī chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Alborz Séng Nazarabad Kūn Tiong - iong Koān Ahmadabad Hiong ê chng - thâu
  • Mazraeh - ye Takieh Pho - su - gí: مزرعه تكيه sī chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Alborz Séng Nazarabad Kūn Tankaman Koān Tankaman Hiong ê chng - thâu. Iran
  • Mazraeh - ye Jarchi Pho - su - gí: مزرعه جارچي sī chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Alborz Séng Nazarabad Kūn Tankaman Koān Tankaman Hiong ê chng - thâu. Iran
  • Mazraeh - ye Taherabad Pho - su - gí: مزرعه طاهراباد sī chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Alborz Séng Nazarabad Kūn Tankaman Koān Tankaman Hiong ê chng - thâu
  • Mazraeh - ye Babalang Pho - su - gí: مزرعه بابالنگ sī chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Alborz Séng Nazarabad Kūn Tankaman Koān Tankaman Hiong ê chng - thâu
  • Mazraeh - ye Milak Pho - su - gí: مزرعه ميلك sī chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Alborz Séng Nazarabad Kūn Tankaman Koān Tankaman Hiong ê chng - thâu. Iran

Users also searched:

...